Oblicza epok klasa 3 – przygotuj się dobrze do matury

Okres szkoły ponadpodstawowej to czas przygotowań do matury. Już od pierwszej klasy ten temat przewija się na większości przedmiotów, a w szczególności na tych, które są obowiązkowe na egzaminie maturalnym: język polski, matematyka oraz język obcy. Odpowiednie przygotowanie do matury z przedmiotów obowiązkowych jest możliwe dzięki dobrym podręcznikom, które są wsparciem dla procesu nauki. Oblicza epok klasa 3 to podręcznik do języka polskiego wydawnictwa WSiP, który składa się z dwóch części.

Czy warto wybrać podręcznik Oblicza epok dla klasy 3?

Podręcznik dla 3 klasy szkoły średniej Oblicza epok składa się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy okresu Młodej Polski i pojawiają się w nim dzieła między innymi Dostojewskiego, Przerwy-Tetmajera, Wyspiańskiego czy Reymonta. Część druga porusza tematykę literatury wojennej. Cały materiał ułożony jest chronologicznie, więc przejście z jednej części do drugiej jest bardzo płynne i logiczne. Informacje i fragmenty dzieł zawarte w książkach ułożone są w kolejności powstawania, a teoretyczna wiedza jest ćwiczona poprzez praktyczne zadania i polecenia. Podręcznik rozwija umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacji tekstów, ale również zdolności retorycznych takich jak konstruowanie argumentów, uzasadnianie ich oraz merytoryczna dyskusja.

Jak wygląda ten podręcznik?

Podręcznik podzielony jest na jednostki tematyczne. Każda lekcja zaczyna się od tematu, który powinien zaciekawić, a następnie zamieszczona jest oś czasu, aby uczeń mógł zwizualizować sobie moment powstania danego dzieła. Dodatki graficzne takie jak tabele, schematy czy diagramy mają wspomóc proces nauki i utrwalania informacji. Pojawiają się też dodatkowe elementy, takie jak ramka “Wiedzieć więcej”, która wprowadza dodatkowe, ciekawe informacje związane z tematem lekcji oraz część “O twórcy”, która pojawia się za każdym razem, kiedy utwór danego autora zamieszczony jest po raz pierwszy w książce. Ramka “Pojęcia kluczowe” zawiera natomiast wyjaśnienia najważniejszych zagadnień.